EFK ithalat ihracat

Electronic Fly Killer


| ANA SAYFA || FİRMA BİLGİLERİ || ÜRÜNLER || KONUMUZ HAKKINDA BİLGİLER || REFERANSLAR || İLETİŞİM |


Elektrikle çalışan sinek öldürücülere, hijyenin dünyadaki merkezi kabul edilen İngiltere' de ve diğer AB ülkelerindeki üreticiler, elektrikli / elektronik sinek öldürücü (electronic fly killer) kelimelerinin ilk harflerinden oluşan EFK demektedirler.

EFK cihazları ortak amaç olan sinekle mücadeleyi 2 yolla yapmaktadır.

1) Izgaralı sistem (deşarj gerilimli) cihazlar ile.

2) Yapışkan tuzaklı cihazlar ile.

Bu iki yolda da en önemli unsur elektrik olup, dolayısıyla UVA lambanın gücüdür.

EFK cihazlarının ülkemizde kullanılmasına dayanak gösterilen 5179 Sayılı yasa 2004 yılında kabul edilmiştir.

Kaynak: Resmî Gazete Sayı : 26556    18 Haziran 2007 PAZARTESİ

Kanun No. 5179

Kabul Tarihi : 27.5.2004

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, gıda güvenliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan made ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak üzere gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri ile gıda işlemeye yardımcı maddeler ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi, gıda maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine dair usul ve esasları belirlemektir.

KİMYASAL OLMADAN PEST KONTROL!
KAPALI ALANLARDA KİMYASAL İLAÇLARLA YAPILAN UÇAN HAŞERE MÜCADELESİ HİJYENİK DEĞİLDİR.

© Copyright  EFK ithalat ihracat 2013